top of page
IMG_6474_edited.jpg

KARNETY I OPŁATY

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami. Karnet jest imienny i jednocześnie stanowi dowód wpłaty.
   

 2. W celu rezerwacji miejsca w grupie należy wykupić karnet, który jest ważny 4 tygodnie od daty uczestnictwa w pierwszych zajęciach.
   

 3. Karnet jest ważny tylko w przypisanym terminie i NIE PODLEGA AUTOMATYCZNEMU PRZEDŁUŻENIU. Jeżeli chcemy zachować miejsce w danej grupie, kolejny karnet opłacamy najpóźniej ostatniego dnia jego ważności (data zapisana na karnecie). W przeciwnym razie MIEJSCE W GRUPIE ZOSTAJE AUTOMATYCZNIE ZWOLNIONE I ZAJĘCIA ‚DO ODROBIENIA’ PRZEPADAJĄ.
   

 4. Opłaty można dokonać gotówką w studiu lub odpowiednio wcześniej przelewem w taki sposób, by płatność była zarejestrowana na czas. Można dokonać również płatności przelewem w ostatnim dniu obowiązywania karnetu, jednak w takim przypadku należy okazać lub wysłać potwierdzenie przelewu w postaci sms na numer: 660 552 991.
   

 5. W przypadku nieobecności, zajęcia mogą być odrobione w innym terminie w trakcie obowiązywania karnetu (lub po wcześniejszym ustaleniu - w terminie przedłużonym) pod warunkiem zgłoszenia nieobecności minimum 24h przed terminem zajęć oraz wolnego miejsca na sali.
   

 6. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
   

 7. W przypadku zamknięcia szkoły karnety są przesuwane o ilość straconych zajęć. Jeżeli kontynuujemy opłacanie karnetu, ŻEBY UTRZYMAĆ MIEJSCE NALEŻY OPŁACIĆ GO ZGODNIE Z DATĄ NA KARNECIE (nawet jeżeli szkoła jest zamknięta). Data kolejna będzie wypisana z opóźnieniem.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. 1.Zajęcia zaczynają się punktualnie. Z uwagi na komfort osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba, że nauczyciel wyrazi na to zgodę.
   

 2. Na salę ćwiczeń wchodzimy bez obuwia.
   

 3. Jeśli na salę ćwiczeń wnosimy telefon, musi on zostać wyciszony, bez wibracji.
   

 4. Praktykę jogi odbywamy minimum 2 godziny po spożyciu lekkiego posiłku.
   

 5. Podczas zajęć wstrzymujemy się od picia jakichkolwiek płynów.
   

 6. Na zajęcia nie przychodzimy z gorączką lub po alkoholu.
   

 7. Osoby z problemami zdrowotnymi lub kobiety w ciąży mogą ćwiczyć tylko po konsultacji z lekarzem. W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, Om Yoga nie bierze odpowiedzialności za negatywne dla zdrowia skutki ćwiczeń, jeśli ćwiczący nie poinformował nauczyciela o swoich problemach zdrowotnych.
   

 8. W przypadku wystąpienia podczas zajęć złego samopoczucia, należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i poinformować o tym nauczyciela.
   

 9. W czasie menstruacji nie zaleca się wykonywania asan odwróconych oraz skrętów.
   

 10. Om Yoga nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, nie zawinionych przez szkołę.
   

 11. Om Yoga nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie studia.
   

 12. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

bottom of page